Ελληνική Οικοδομική Βιομηχανία

Η «Ε.Ο.Β. – Ελληνική Οικοδομική Βιομηχανία» ιδρύθηκε το 2012 σα μία φυσική συνέχεια του κύκλου εργασιών του Ομίλου Επιχειρήσεων Σωτηρόπουλος.

Βασιζόταν και βασίζεται πάντα σε ίδια κεφάλαια και ακολουθεί από την ίδρυσή της και έως σήμερα συνεχώς ανοδική πορεία στο χώρο. Συνεργάζεται επίσης, όπως είναι φυσικό, με το Τεχνικό γραφείο «Π. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες», εταιρεία του ομίλου για όλες τις μελέτες που αναλαμβάνει. Διαθέτει δε, από το 2014 άδεια Μεσίτη.

Υπηρεσίες

Η ΕΟΒ δραστηριοποιείται στους τομείς

Μελέτες

Κατασκευές

Εμπόριο δομικών υλικών

Τελευταία Έργα