Τεχνικό Γραφείο

Π. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες

Το Τεχνικό Γραφείο «Π. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2005 και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες Εταιρείες Μελετών και Συμβούλων Μηχανικών στο χώρο.

Υπηρεσίες

Το Τεχνικό Γραφείο «Π. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες» δραστηριοποιείται στους τομείς

Οικιστικές
Μελέτες

Βιομηχανικές
Μελέτες

Τουριστικές
Μελέτες

Σύνταξη
Τοπογραφικών

Αποτυπώσεις Σχεδιασμού
Έργων

Διαχείρισης κι Επίβλεψης
Έργων

Διασφάλισης
Ποιότητας

Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου

Τελευταία Έργα